Khai thác hầm lò

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Nghành mỏ – hầm lò – Mining industry

Gioăng phớt xi lanh chống lò (chống cháy, nổ) Coal hydraulic support seal kit
Gioăng phớt dàn chống lò tự hành Coal hydraulic support automatic seal kit
Gioăng phớt máy khấu than
Gioăng phớt xi lanh chịu hóa chất chống cháy nổ
Gioăng phớt băng tải vận chuyển Conveyor system seal kit