Ngành da giầy

 

 

Ngành da giầy – Footwear production

Gioăng phớt máy ép đế Hydraulic press shoe seal kit
Gioăng phớt máy cắt thủy lực Hydraulic cutter seal kit