Sản xuất thức ăn chăn nuôi

channuoi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản xuất thức ăn chăn nuôi – Feed production

Gioăng phớt dây chuyền tự động hóa Automatic system seal kit
Gioăng phớt khí nén Pneumatic seal
Gioăng phớt hộp giảm tốc Reduce box seal kit
Gioăng phớt máy ép viên
Gioăng phớt dây chuyền dệt bao bì Woven packing system seal kit
Gioăng phớt băng tải vận chuyển Conveyor system seal kit
Gioăng phớt đóng mở si lô Open/close xilo seal kit